Olomoucký YETTI - výsledky

1.ročník běžeckého dezorientačního závodu olomoucký YETTI je již minulostí. Mile nás převapila vaše hojná účast i nulová "úmrtnost" během závodu. Všichni doběhli ať už dříve nebo později, více či méně vysíleni, ale zjevně všichni byli obohaci o nové stezky, cesty, zkratky v okolí Svatého Kopečka, kdy se po závodě velice často skloňovala věta "kratší cesta nebyla rychlejší".
Časový rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším účastníkem byla téměř hodina, kdy nejrychlejší David Pelíšek běžel trať na Pohořany a zpět za 48:28 min. 
Dle dostupných měření, které máme k dispozici z přístrojů GPS, byla nejkratší naměřené vzdálenost 11.8km a nejdelší téměř 2km více. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, kde na Pohořanech panovala hustá mlha, nestačilo mít pouze dobré nohy, ale také oriantační smysl a umění se rozhodnout, kterou trať zvolit v pravý čas. 
Tímto vám všem děkujeme za účast a odvahu.

Přejeme vám hezké Vánoce a v Novém roce štětstí na ty nejrychleší cesty ke zdraví a úspěchu. 

Podívejte se na fotagalerii a výsledky zde